امروز سه شنبه 28 خرداد 1398

پیوندها  • جشن رجبیه در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

 جشن اعیاد رجبیه در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس (س) با مولودی خوانی سرکار خانم صحراگرد در مورخ شنبه 25 اسفندماه 1397 با حضور جمع کثیری از بانوان منطقه برگزار شد.

تصاویر جشن رجبیه در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

جشن رجبیه در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)