امروز چهارشنبه 15 مرداد 1399

پیوندها


  • برگزاری دومین جلسه قرآن هفتگی

برگزاری دومین جلسه قرآن هفتگی مسجد جامع امام محمد باقر علیه السلام با حضور اساتید معظم سید جواد و سیدمجتبی سادات فاطمی و قاریان مطرح کشوری و استانی؛ آقایان: علمی . حسین نژاد .سلیمانی و

در شبستان مسجد جامع و مجتمع فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام