امروز پنج شنبه 2 اسفند 1397

پیوندها  • نکته های ناب از مسئولین

نکته های ناب از مسئولین

1 آذر 1397
  نکتههای ناب از مسئولین

دکتر سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره نقش خلاق کانونهای فرهنگی هنری مساجد می فرمایند: کانونها ترکیبی از فرهنگ و هنر هستند؛ به این معنا که هنر را در قالب دینیِ آن انجام میدهند. در بسیاری از فضاها شاید این فرصت مهیا نباشد، اما کانونهای فرهنگی هنری مساجد دارای این ظرفیت هنری هستند و میتوانند در بحث هنر اسلامی و دینی، پل ارتباطی بین هنر کلاسیک و هنر مسجدی باشند.
 ایشان معتقدند کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید مورد توجه قرار گیرند. این کانونها دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند و نسبت به آنچه امروز از آن بهره میبرند انرژی بیشتری دارند.
ایشان تاکید می نمایند : این کانونها به سبب فضای جوانانی که در آن حضور پیدا میکنند بسیار موثر است؛ زیرا از انرژی جوانان میتوان به خوبی استفاده کرد. همچنین این کانونها یک کار ترکیبی از فرهنگ و هنر هستند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی
رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد

 کانونهای فرهنگی هنری مساجد را افقی در نظر گرفته اند که چشم انداز ١٤١٤ دارد؛ در این چشم انداز هدف ایشان ایجاد موثرترین شبکه فراگیر فرهنگی هنری خانواده محور و مسجد پایه برای جریانسازیِ همزیستی مومنانه می باشد.
ایشان معتقدند که «واعتصموا» زمانی شکل میگیرد که وحدت و یکدلی در میان همه ایجاد شود؛ اعتصام به حب الله در کانونها شکل می گیرد؛ در این کانونها برخی مدیر و برخی عضو هستند که باید تدبیر کنند و از افراد توانمند و هیئتهای اندیشه ورز که مورد تاکید رهبری در خصوص کانونها است استفاده کنند و این نوع رفتار در هر محله میتواند یک قله باشد.
ایشان تاکید می کنند که قله همان  خانواده است و در این قله بایستی به  دنبال کاهش موضوع طلاق شد؛ هدف این است که معضل طلاق روز به روز با کارهای فرهنگی و هنری در دل مسجد کاهش یابد.
 ایشان همه را در حرکت به سمت قله با سرعت بیشتری سوق می دهند و با استناد از فرامین رهبری می فرمایند که دشمن گاهی با توپ و تانک حمله میکند و گاهی با جنگ نرم به میدان میآید، حال وظیفه ما این است که در قالب فرهنگ و هنر با این جنگ نرم مقابله کنیم.

دکتر جعفر مروارید
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 

بهترین مکانهایی که ارزشها را از نسل قدیم به نسل جدید انتقال میدهد، همین مساجد هستند؛ از دیدگاه ایشان ارزشهایی که مورد تهاجم قرارگرفته را بایستی با زیباییِ کلام ائمه   نشان داد و کانون ها را مجهز به استفاده از شیوههای جدید می‏دانند که  اگر این زیباییها را به عنوان متولیان فرهنگی نشان دهند، کشور را از تهاجم فرهنگی مصون می دارند.
ایشان جوانان را مخاطب کانونها میدانند که بایستی کانون ها  ولایت را به عنوان چتر بلند حمایتی بر سر آنان بگسترانند. ایشان  مشهد را مهد تاریخ و فرهنگ میدانند که  باید جوانان با مفهوم هویت و جهان اسلام آشنا شوند.

محمد حسین عبداللهی
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی

کانونهای مساجد را یک نهاد فرهنگی، هنری، دینی و مردمی می داند و تاکید می نماید که نگاه جدیدی در حوزه کانونهای فرهنگی هنری مساجد شکل گرفته است؛ چراکه کانون ها در حوزه قرآن و مساجد فعالیت میکنند و اداره آن ها نیز برعهده مردم است. ایشان معتقدند که کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید نتیجه محور باشند نه هزینه محور.