امروز پنج شنبه 2 اسفند 1397

پیوندها  • انعکاس خبری فعالیت های معاونت فرهنگی خواهران

انعکاس خبری فعالیت های معاونت فرهنگی خواهران

2 آبان 1397
برگزاری محفل نور علی نور با حضور استاد سرکار خانم امینی مقدم ۱ آبان در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)


 
آموزش تجوید با حضور استاد امینی مقدم 1 آبان در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع(

 


برگزاری جلسه مشاوره خانواده توسط خیریه خواهران امام محمد باقر ۳۰ مهر در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)

 


آموزش صوت و لحن ۲ با حضور استاد اسکندری ۲۹ مهر حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)

 


رونمایی از پرچم حضرت رقیه (س)در کلاس اموزش احکام توسط استاد مهدی نژاد ۲۸ مهر در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)

 


برگزاری آخرین روز از مراسم عزاداری ماه صفر با حضور سرکار خانم صحراگرد مصادف با ۲۶ صفر و مراسم اطعام نذری در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)

 
چهارشنبه ۲۵ مهرماه -برگزاری قرار عاشقی خدام حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام باامام مهربانی -به روایت تصویرآموزش حفظ قرآن کریم توسط استاد سرکار خانم زمانی نژاد در کانون فرهنگی مورخ 28 مهرماه


آموزش احکام و تفسیر توسط استاد سرکارخانم مهدی نژاد در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام