امروز شنبه 21 تیر 1399

پیوندها  • رونمایی از کتاب شمیم رمضان

رونمایی از کتاب شمیم رمضان

9 خرداد 1395
رونمایی از کتاب شمیم رمضان (ادعیه مخصوص ماه مبارک رمضان)
کاری از کانون امام محمدباقر علیه السلام
باتوجه به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان ،ماه نزول قرآن ،کانون امام محمدباقر با همکاری انتشارات آریا منشور طوس کتابی باعنوان شمیم رمضان به منظور تقویت فرهنگ عبادات ودعا چاپ نموده است.امیداست که بتواند در مسیر اشاعه فرهنگ دینی گام های موثر ومفیدی رابردارد .