امروز سه شنبه 29 بهمن 1398

پیوندها  • مرحله کشوری مدهامتان در کانون امام محمدباقر(ع)

مرحله کشوری مدهامتان در کانون امام محمدباقر(ع)

29 فروردین 1398
مرحله کشوری مسابقات قرآنی مدهامتان در زمینه نقاشی آیات، مورخ 27 فروردین ماه با میزبانی کانون فرهنگی هنری امام محمد باقر (ع) برگزار شد.
در این مسابقه که 61 اثر برگزیده دختران و پسران از سراسر کشور ارسال گردیده بود، هیئت داوری کانون امام محمد باقر(ع)­ با در نظر گرفتن ضوابط طراحی و براساس اصول حاکم بر مرحله کشوری نقاشی آیات در مسابقه مذکور، 10 اثر از دختران و 7 اثر از پسران را به عنوان برگزیدگان مرحله کشوری انتخاب نمودند.