امروز شنبه 21 تیر 1399

پیوندها  • گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی ابوذر غفاری

گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی ابوذر غفاری

29 آبان 1397
کانون ها همچون یک خانواده هستند

کانون شهيد ابوذر غفاري با مشارکت گروهي سبب شده تا تحت عنوان کارگروه طرح و برنامه در جهت تصميم گيري براي مسايل و  فعاليت ها ايده پردازي کند.
از جمله تجربيات موفق کانون شهيد ابوذر غفاري، ايجاد کارگروه نوجوان با بچه هاي فعال مسجدي بوده که حس مسؤليت پذيري را در آن ها تقويت مي نمايد. حضور فعال نوجوانان در اين کانون سبب شده تا آن ها به اين کانون جذب و فعاليت هاي مسجد را وظايف کانون بدانند.
ديد و بازديد با خانواده ها و ارائه اقدامات شايسته فرزندان آن ها در کارهاي گروهي مسجد نيز بر ادامه فعاليت و همکاري با کانون ابوذر غفاري موثر بوده است و خانواده ها ترغيب به همکاري هر چه بيشتر با اين واحد مذهبي در مسجد مي شوند.
اعطاي کارت امتياز به شرکت کنندگان در نمازهاي جماعت به ويژه نوجوانان که مي توانند از گيم نت، کافي نت و بازي هاي اسلاميِ تاييد شده استفاده کنند، يکي از روش هاي غير مستقيم در جذب بچه ها به اين کانون و حضور فعال آن ها شده است.
طرح دفترچه اعمال از ديگر اقدامات مفيد اين کانون مي باشد . در اين طرح به نوجواناني که نماز اول وقت و جماعت بخوانند و هم چنين در دعاها شرکت نمايند، دفترچه اعمال اعطا مي شود که در پايان معدل نمرات کارنامه مذهبي کسب مي گردد.
تشکيل مهد الرضا با حضور فراگيران بسياري در سنين خردسال و بزرگسال جهت حفظ قرآن به صورت رايگان در کل سال، نوعي ويژگي خاص براي اين کانون فرهنگي ايجاد کرده است؛ اينگونه فعاليت ها صرفا درآمدزايي براي کانون نيست و تنها با هدف جذب افراد به کانون هاي فرهنگي هنري مساجد است.