امروز شنبه 21 تیر 1399

پیوندها  • گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی مفلحون

گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی مفلحون

1 آذر 1397
سالم سازی سبک زندگی در کانون خانواده
 
کانون فرهنگی مفلحون با تجربه ای موفق در جذب خانواده ها اعم از آقایان و بانوان توانسته است با عنوان کانون خانواده  فعالیت هایی در این حوزه در طول ۱۲ سال  انجام دهد و هر ساله اقدام به آموزش سبک زندگی با تکیه بر مباحث تغذیه و سالم سازی کانون خانواده نموده است.
امر خطیر همکاریِ کانون و بسیج در یک مسجد، همبستگی و هماهنگیِ فعالیت ها در صورتی که ظرفیت های بالایی را ایجاد نمایند، از تجربیات موفق کانون فرهنگی مفلحون می باشد.
مشارکت کانون فرهنگی مفلحون با بسیج  به بهبود فعالیت های مسجد کمک نموده و پیشرفت و ترقی بنیان کانون فرهنگی را در پی داشته است.