امروز شنبه 21 تیر 1399

پیوندها  • گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی وحدت

گفتگوی اختصاصی با کانون فرهنگی وحدت

29 آبان 1397
 مدیریت جهادی در کانونهای فرهنگی

کانون فرهنگی هنری وحدت در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به تجربیات موفقی دست یافته و همکاری با بسیج در برگزاریِ اردوی های زیارتی و مذهبی سبب جذب نیروهای جهادی و جوانان فعال کانونی گشته است.
چاپ کتاب تالیفی شامل خاطرات شنیدنی از جبهه و خانواده های شهدا به نام «فریادهای خاموش»، از مهم ترین تجربیات موفق کانون فرهنگی هنری وحدت است.
از تجارب کانون فرهنگی هنری وحدت ،تقسیم کار در  فعالیت های فرهنگی و کانونی است که باید سرلوحه کارها قرار گیرد.
چراکه اجبار در کار فرهنگی معنایی ندارد و باید به گونه ای کار کرد که اعضای کانون با اشتیاق به کار فرهنگی جذب شوند.
اینگونه می توان با مشکلات کانونی مقابله نمود و در جهت تقویت بنیان کانون های فرهنگی و هنری در سطح کشور گام برداشت.